NASZ ZESPÓŁ

Renata Birtus

Prezes Zarządu

Marta Domańska

V-ce Prezes Zarządu

Szymon Faliszewski

V-ce Prezes Zarządu

Karol Krzempek

Przewodniczący Rady

Urszula Dłutowska

Członek Rady

Krzysztof Krzempek

Członek Rady

Łukasz Leszczuk

Członek Rady

Lucyna Włodarek

Członek Rady

Pamela Jelonek

Pracownik Recepcji
Koorydnator Meet In Sopot, Reha Sopot

Joanna Hryncewicz-Nowak

Pracownik Recepcji
Koorydnator Chummy House Sopot

Katarzyna Pietrzak

Manager ds. Marketingu

Wojciech Birtus

Pracownik Recepcji

Jarek Fryckowski

Pracownik Recepcji

Piotr Jakubowski

Pracownik Recepcji

Wojtek Leszczuk

Pracownik Recepcji

Sebastian Włodarek

Pracownik Recepcji

ASYSTENCI

Kinga Czapla​

Asystent

Alan Dombrowski​

Asystent

Anna Hoffmann​

Neuro

Bartek Okła​

Asystent

Karolina Okła​

Asystent

Paulina Paczoska​

Asystent

Groszek Stanilewicz

Asystent

Lucyna Włodarek

Asystent